Razem możemy więcej

Program „Razem możemy więcej” adresowany był do rodzin dzieci i młodzieży uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego „Radość Życia”.

Celem programu było uzyskanie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego oraz wsparcia od specjalistów z dziedziny psychiatrii, neurologii i seksuologii.
Program realizowany był w czterech etapach, od kwietnia do października 2013. Osobno prowadzone były grupy wsparcia dla rodzin z dzieckiem z autyzmem oraz dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
W spotkaniach wzięło również udział rodzeństwo uczniów Ośrodka „Radość Życia”.

 

 Zdjęcia grup wsparcia rodzin :