Program Wczesnego Wykrywania Autyzmu

W przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu ogromne znaczenie ma jak najwcześniejsze postawienie diagnozy i wdrożenie oddziaływań wczesnej interwencji. Amerykańska Akademia Pediatryczna (The American Academy of Pediatrics – AAP) zaleca prowadzenie badań przesiewowych pod kątem ASD u wszystkich dzieci między 18 a 24 miesiącem życia.

Wykazano, że M-CHAT-R/F jest skutecznym narzędziem służącym do prowadzenia badań przesiewowych i oceny ryzyka (niskie, średnie lub wysokie) zaburzeń ze spektrum autyzmu. Głównym celem badań przesiewowych jest możliwość wczesnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz tym samym zwiększenie szans na skuteczne wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych oraz dotkniętych tym zaburzeniem.

M-CHAT-R/F jest dwustopniowym narzędziem przesiewowym przeznaczonym do badania dzieci w wieku 16-30 miesięcy. Wyjątkowo można je również stosować do obserwacji dzieci starszych, których zachowanie budzi wątpliwości.

Pracownicy naszej Poradni uczestniczyli w szkoleniu i warsztatach kwalifikacyjnych prowadzonych przez Fundacje SYNAPSIS dotyczących narzędzia M-CHAT-R. Szkolenie poprowadziła p. Joanna Grochowska – psycholog z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z osobami z autyzmem. Od kilku lat prowadzi i rozwija program diagnozowania zaburzeń ASD u niemowląt i małych dzieci.

Jeśli zachowania Państwa dziecka w wieku 16 – 30 miesięcy wzbudza zaniepokojenie, zapraszamy Państwa na badania przesiewowe pod kątem ASD za pomocą narzędzia
M-CHAT-R/F – stosowanym w Programie Wczesnego Wykrywania Autyzmu – BadaBada.

 

 

                                                                                                   Psycholodzy NPPP