Międzynarodowy Miesiąc AAC 2016

Już październik! - Międzynarodowy Miesiąc AAC, miesiąc,
w którym staramy się szerzyć wiedzę o AAC.

 

Nasze tegoroczne hasło to: „Mówię o AAC!” - Chcemy dotrzeć do jak największej liczby środowisk, które mają bezpośredni kontakt z osobami niemówiącymi lub mają wpływ na ich sytuację. Po prostu chcemy pomówić z ludźmi o tym, czym jest AAC i jak go używać. Chcemy by o AAC mówili rodzice, dzieci, dyrektorzy placówek, nauczyciele, prawnicy, artyści, motocykliści i pasażerowie komunikacji miejskiej :) Postarajmy się więc, by w tym roku Mówiono o AAC!

Pomyślmy o tym, kto jeszcze o AAC może Mówić!