Podsumowanie obchodów Międzynarodowego Miesiąca Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej 2016

Międzynarodowy Miesiąc Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej już za nami. W tym roku podczas obchodów towarzyszyło nam hasło „ Mówimy o AAC”. Działania podejmowane przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i Ośrodek „Radość Życia” miały na celu uwrażliwienie otoczenia na potrzeby osób posługujących się alternatywnymi i wspomagającymi formami komunikacji (AAC). Chcieliśmy dotrzeć do jak największej liczby środowisk, które mają bezpośredni kontakt z osobami niemówiącymi lub mają wpływ na ich sytuację. Rozmawialiśmy o tym, czym jest AAC i jak go używać.

W ramach obchodów logopedzi  NPPP we współpracy z nauczycielami Ośrodka „Radość Życia”:

  • prowadzili konsultacje dla wszystkich zainteresowanych problematyką AAC
  • zorganizowali spotkanie szkoleniowo – informacyjne „Mówimy o AAC” dla osób, które na co dzień w swojej pracy mają kontakt z dziećmi i dorosłymi użytkownikami AAC
  • propagowali informacje na temat komunikacji alternatywnej
    i wspomagającej poprzez opracowanie ulotek informacyjnych
  • w ramach zajęć edukacyjnych i terapeutycznych uczniowie naszej szkoły mieli okazję zapoznać się z różnymi sposobami, za pomocą których porozumiewają się ich niemówiący rówieśnicy

 

Ponadto pracownicy naszej poradni uczestniczyli w warsztatach AAC zorganizowanych przez logopedów z OREW im. K. Rajtar w Jarosławiu. Warsztaty obejmowały obserwację zajęć edukacyjno-terapeutycznych prowadzonych w pracowni ceramicznej i gastronomicznej oraz w salach edukacyjnych. Podczas zajęć wychowankowie prezentowali swoje kompetencje komunikacyjne za pomocą różnych narzędzi wspierających proces porozumiewania się. Bardzo ciekawe i miłe było spotkanie z członkami Klubu Gaduły, podczas którego podopieczni wykorzystując różne systemy porozumiewania się nawiązywali bezpośrednią relację z rówieśnikami i terapeutami. Podczas spotkania z innymi specjalistami z OREW w Jarosławiu i Kolbuszowej Dolnej mogliśmy wymienić własne doświadczenia i pomysły w zakresie stosowania AAC. Warsztaty były bardzo interesujące, wzbogacające o nowe pomysły i rozwiązania w wykorzystywaniu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.

 

Warsztaty AAC w Jarosławiu

Rozmawiamy o AAC