Program obchodów Międzynarodowego Miesiąca Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej w Ośrodku „Radość Życia”

 

 

AAC WSZĘDZIE. MÓWIĘ RĘKĄ, NOGĄ, NOSEM, OKIEM.

 

Już październik! - Międzynarodowy Miesiąc AAC, miesiąc,
w którym staramy się szerzyć wiedzę o komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób niemówiących lub posługujących się mową
w ograniczonym zakresie. Kolejny raz chcemy się wspólnie zainspirować!.

 

Nasze tegoroczne hasło to: „AAC WSZĘDZIE. MÓWIĘ RĘKĄ NOGĄ, NOSEM, OKIEM.

 

Program obchodów AAC 2017:

  

02-13.10.2017

 Inauguracja obchodów miesiąca AAC – działania
w zespołach klasowych

Akcja informacyjna dotycząca obchodów miesiąca komunikacji alternatywnej za pośrednictwem strony internetowej NPPP
i gazetki szkolnej w Ośrodku 

Konsultacje dla rodziców, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych AAC prowadzone przez logopedów NPPP
– 12 października w godz. 9:00 – 13:00

Przygotowanie ulotek informacyjnych na temat AAC, które potem sami zainteresowani będą rozdawać w miejscach publicznych

Dokumentowanie działań (materiały filmowe, zdjęcia). Zachęcamy do robienia zdjęć, nagrywania krótkich filmów, o tym jak w swoich zespołach klasowych obchodziliście miesiąc AAC.

Dzień Nauczyciela – kształtowanie umiejętności składania życzeń za pomocą niewerbalnych form komunikacji

Zajęcia integrujące uczniów niemówiących z mówiącymi w zespołach klasowych. Zachęcamy, aby poprzez wspólne zajęcia kształtować postawy otwartości, tolerancji, szacunku, zrozumienia wobec uczniów niemówiących. Zapoznajmy pozostałych uczniów ze sposobem porozumiewania się ich niemówiących kolegów. Zorganizujmy wspólne zajęcia tak, by mogły w nich wziąć aktywny udział osoby niemówiące.

Tworzenie plakatów, ulotek, spotów reklamowych informujących i reklamujących komunikację alternatywną i wspomagającą (forma dowolna) w grupach łączących osoby niemówiące z mówiącymi.

Nauka podstawowych gestów systemu Makaton – praca z uczniami mówiącymi w ramach zajęć terapeutycznych. Celem zajęć będzie zapoznanie ze sposobem komunikowania się niemówiących kolegów.

 

16-20.10.2017

„Cała Polska Czyta Dzieciom – czytamy i my”. Zapraszamy do wspólnego czytania książek zwłaszcza uczniów najmłodszych. Korzystajmy z biblioteki szkolnej z działem książek do czytania uczestniczącego opracowanych specjalnie na potrzeby uczniów niemówiących.

Włączanie uczniów niemówiących w cykliczne uroczystości odbywające się w szkole (pasowanie na ucznia).

Odwiedzanie przez uczniów niemówiących miejsc użyteczności publicznej – praktyczne wykorzystanie pomocy do porozumiewania się

Konsultacje dla rodziców uczniów niemówiących codziennie od 14.00

 

23-31.10.2017 

W czasie zajęć szkolnych 26 X o godz. 12.00 wprowadzanie 15 min. aktywności, podczas których nie używamy komunikacji werbalnej,
a wszyscy uczniowie, nauczyciele, pomoce nauczyciela posługują się WYŁĄCZNIE komunikacją alternatywną (gesty, symbole, zdjęcia itp.)

Wspólne gotowanie – zajęcia kulinarne w oparciu o książkę kucharską z przepisami sporządzonymi w formie symboli.

Podsumowanie obchodów miesiąca AAC – fotorelacja

Prezentacja plakatów i ulotek reklamujących AAC przez zespoły klasowe.