PODSUMOWANIE OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ I WSPOMAGAJĄCEJ 2017

Jak co roku Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sandomierzu, włączyła się w obchody Miesiąca Komunikacji Alternatywnej 2017. W ramach obchodów odbywały się konsultacje dla wszystkich zainteresowanych komunikacją alternatywną i wspomagającą. Duży nacisk został położony na zajęcia integrujące uczniów niemówiących z mówiącymi w zespołach klasowych bądź w małych grupkach terapeutycznych. Zachęcałyśmy, aby poprzez wspólne zajęcia kształtować postawy otwartości, tolerancji, szacunku, zrozumienia wobec uczniów niemówiących. Zapoznawałyśmy pozostałych uczniów ze sposobem porozumiewania się ich niemówiących kolegów. Organizowałyśmy wspólne zajęcia tak, by mogły w nich wziąć aktywny udział osoby niemówiące. Dodatkowo uczyłyśmy naszych mówiących podopiecznych podstawowych gestów systemu Makaton po to, by łatwiej mogli się porozumieć ze swoimi niemówiącymi kolegami. W czasie zajęć szkolnych wyznaczony został czas (15 min.), podczas którego nie używaliśmy komunikacji werbalnej, a wszyscy uczniowie, nauczyciele, pomoce nauczyciela posługiwali się wyłącznie komunikacją alternatywną (gesty, symbole, zdjęcia itp.) - wbrew pozorom nie było to łatwe zadanie.