Międzynarodowy Miesiąc AAC 2018 - program

Program obchodów Międzynarodowego Miesiąca Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej „Bądź liderem AAC” w Ośrodku „Radość Życia” Październik 2018  Międzynarodowy Miesiąc AAC, miesiąc, w którym staramy się szerzyć wiedzę o komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym zakresie. Kolejny raz chcemy wyłaniać ,wspólnie przygotowywać i promować liderów wśród osób, które porozumiewają się za pomocą AAC. Koordynator akcji w Polsce – „Stowarzyszenie Mówić bez Słów – ISAAC Polska” zaprasza wszystkich użytkowników AAC do zaprezentowania się, opowiedzenia o sobie!

08-12.10.2018  Inauguracja obchodów miesiąca AAC – działania w zespołach klasowych Akcja informacyjna dotycząca obchodów miesiąca komunikacji alternatywnej za pośrednictwem strony internetowej NPPP Konsultacje dla rodziców, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych AAC prowadzone przez logopedów NPPP – 10 października w godz. 12:00 – 15:00 Przygotowanie ulotek informacyjnych na temat AAC, które potem sami zainteresowani będą rozdawać w miejscach publicznych Dzień Nauczyciela – kształtowanie umiejętności składania życzeń za pomocą niewerbalnych form komunikacji Zajęcia integrujące uczniów niemówiących z mówiącymi w zespołach klasowych. Zachęcamy, aby poprzez wspólne zajęcia kształtować postawy otwartości, tolerancji, szacunku, zrozumienia wobec uczniów niemówiących. Zapoznajmy pozostałych uczniów ze sposobem porozumiewania się ich niemówiących kolegów. Zorganizujmy wspólne zajęcia tak, by mogły w nich wziąć aktywny udział osoby niemówiące. Nauka podstawowych gestów systemu Makaton – praca z uczniami mówiącymi w ramach zajęć terapeutycznych. Celem zajęć będzie zapoznanie ze sposobem komunikowania się niemówiących kolegów. Konkurs plastyczny pt. „Opowiadamy o sobie” (forma dowolna, termin składania prac 30.10.2018) 15-19.10.2018 „Cała Polska Czyta Dzieciom – czytamy i my”. Zapraszamy do wspólnego czytania książek zwłaszcza uczniów najmłodszych. Korzystajmy z biblioteki szkolnej z działem książek do czytania uczestniczącego opracowanych specjalnie na potrzeby uczniów niemówiących.  „Opowiadamy o sobie”- prezentacja umiejętności komunikacyjnych użytkowników AAC, opowiedzenie o sobie ,o swoich zainteresowaniach, pasjach ,przyjaźni Odwiedzanie przez uczniów niemówiących miejsc użyteczności publicznej – praktyczne wykorzystanie pomocy do porozumiewania się   22-26.10.2018 W czasie zajęć szkolnych 23 X o godz. 12.00 wprowadzanie 15 min. aktywności, podczas których nie używamy komunikacji werbalnej, a wszyscy uczniowie, nauczyciele, pomoce nauczyciela posługują się WYŁĄCZNIE komunikacją alternatywną (gesty, symbole, zdjęcia itp.) Włączanie uczniów niemówiących w cykliczne uroczystości odbywające się w szkole (pasowanie na ucznia). Podsumowanie obchodów miesiąca AAC –  prezentacja liderów AAC, fotorelacja  z wydarzeń  Wydarzenia towarzyszące: Szkolenie dla rodziców „ Komunikacja alternatywna - fakty i mity” prowadzone przez logopedów NPPP Spotkanie warsztatowe z prezentacją programu „Things I Mean (TIM)” Spotkanie z rodzicem dziecka posługującego się komunikacją alternatywną