Obchody miesiaca AAC

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Komunikacji Wspomagającej i Alternatywnej
(ISAAC) z siedzibą w Kanadzie ogłosiło październik międzynarodowym miesiącem AAC
(International AAC Awareness Month).

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wspólnie z Ośrodkiem „Radość Życia” po raz kolejny będzie świętować obchody Międzynarodowego Miesiąca Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej.

Czytaj więcej...

Wspomaganie w rozwoju dziecka z autyzmem

W ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu logopedzi Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej uczestniczyli
w konferencji naukowej „Wspólny cel – różne strategie: Wspomaganie
w rozwoju dziecka z autyzmem”

Konferencja zorganizowana została przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Zespół Szkół Nr 4
w Lublinie.

Czytaj więcej...

Spotkanie z prof. Marion Hersh

W ramach Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu w Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS odbył się wykład otwarty
Prof. Marion Hersh na temat: Prawa osób autystycznych do uczestnictwa
w życiu akademickim i politycznym”. Logopedzi tutejszej poradni mieli okazję uczestniczyć w tym niezwykłym spotkaniu.

Czytaj więcej...