Problemy autyzmu

07.05.2014r. – 09.05.2014r. na Białorusi odbyła się Konferencja poświęcona problemom autyzmu. Organizatorem Konferencji wystąpił Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A.S. Puszkina wydział Psychologii Ogólnej i Rozwojowej. Tematyka Konferencji była następująca:

- Określenie problematyki autyzmu we współczesnym świecie. Epidemiologia autyzmu.

Czytaj więcej...

PRAWA DZIECKA - WARSZTATY

Z okazji Dnia Dziecka psycholodzy z NPPP w Sandomierzu zorganizowali i przeprowadzili warsztaty psychoedukacyjne na temat Godność i Prawa Dziecka wśród wychowanków ORE ,,Radość Życia”
w Sandomierzu. Sprawdzenie stopnia nabytej w czasie zajęć warsztatowych wiedzy oraz utrwalenie nowego materiału odbyło się w sposób twórczy: dzieci i młodzież z Ośrodka ,,Radość Życia” ozdobili wcześniej przygotowane drzewko Praw Dziecka w listki, na których wypisywały należące im prawa naturalne. Nie zapomniano także o omówieniu obowiązków społecznych i w tym obowiązków zachowywania się i funkcjonowania w szkole.

Profilaktyka agresji

Psychologowie Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu przeprowadzili w maju dwudniowe warsztaty psychologiczne dla klasy szóstej oraz spotkanie szkoleniowe z rodzicami w Szkole Podstawowej we Mściowie. Tematyką zajęć była profilaktyka zachowań agresywnych. Poniżej podajemy przydatne informacje w zakresie radzenia sobie z agresją w szkole:

Czytaj więcej...