PRAWA DZIECKA - WARSZTATY

Z okazji Dnia Dziecka psycholodzy z NPPP w Sandomierzu zorganizowali i przeprowadzili warsztaty psychoedukacyjne na temat Godność i Prawa Dziecka wśród wychowanków ORE ,,Radość Życia”
w Sandomierzu. Sprawdzenie stopnia nabytej w czasie zajęć warsztatowych wiedzy oraz utrwalenie nowego materiału odbyło się w sposób twórczy: dzieci i młodzież z Ośrodka ,,Radość Życia” ozdobili wcześniej przygotowane drzewko Praw Dziecka w listki, na których wypisywały należące im prawa naturalne. Nie zapomniano także o omówieniu obowiązków społecznych i w tym obowiązków zachowywania się i funkcjonowania w szkole.