Wczesne Wspomaganie Rozwoju

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych, prowadzony przez interdyscyplinarny zespół specjalistów.

Z oferty zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju może skorzystać dziecko, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotyczy rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, (wielozmysłowej), rozwoju mowy orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

 

Aby zgłosić dziecko na terapie w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, należy skontaktować się z naszą poradnią i przynieść na spotkanie opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

oraz następujące dokumenty (do pobrania): 

 

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami